Ana içeriğe atla

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinde (TÖMER) uygulanan sınavlar şunlardır:

 •  Türkçe Seviye Tespit Sınavı
 •  Türkçe Kur Geçme Sınavı
 •  Türkçe Yeterlik Sınavı

Türkçe Seviye Tespit Sınavı

ASBÜ TÖMER’de öğrenim görmek isteyen adayların veya dil yeterliklerini belirleyen sınavdır.

Bu sınav aşağıda belirtilen becerileri ölçmek için uygulanır:

 •  Okuma - Anlama
 •  Yazılı Anlatım (Yazma)
 •  Dinleme – Anlama
 •  Karşılıklı Konuşma
 •  Bireysel Konuşma

Seviye Tespit Sınavının sonucu 3 (üç) ay geçerlidir.

Sınav ücreti 300 Türk Lirasıdır. ASBÜ personel ve öğrencileri için ücretsizdir.

Türkçe Kur Geçme Sınavı

Her kurun (180 saatin) sonunda uygulanan sınavdır.

Bir üst kura geçebilmek için her bir beceri notunun 25 tam puan üzerinden en az 15, dört becerinin ortalamasının da en az 60 olması gerekir.

İki dil becerisinden kalan kursiyer başarısız kabul edilir. Tek dil becerisinden kalan kursiyer için kur sınavının açıklandığı tarihi müteakip bir hafta içerisinde tek beceriden telafi sınavı uygulanır. Söz konusu sınavdan geçmek için 25 üzerinden en az 15 puan almak gereklidir.

Kur sonu sınavına etki etmemekle birlikte her kurun ortasında yani 90 saatten sonra ara sınav uygulanır.

Hâlihazırda ASBÜ TÖMER’de öğrenim gören öğrencilere sınav ücretsizdir.

Türkçe Yeterlik Sınavı

ASBÜ veya diğer üniversitelerde öğrenim görmek isteyen adayların Türkçe yeterliklerini belirleyen bir sınavdır. Bu sınavda, C1 düzeyinde başarılı olan kursiyerler, Türkiye’de eğitim dili Türkçe olan bir yükseköğretim kurumunda eğitim alabilecek seviyede Türkçe bilgisini kanıtlamış olur.

Bu sınav, aşağıda belirtilen alanlarda uygulanır:

 •  Okuma - Anlama
 •  Yazılı Anlatım (Yazma)
 •  Dinleme – Anlama
 •  Karşılıklı Konuşma
 •  Bireysel Konuşma

Bu sınavın değerlendirilmesi, her beceriden en az 15 puan almak şartıyla 100 tam puan üzerinden 4 becerinin ortalaması alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen yeterlik düzey ve puanlarına göre yapılır. Verilen sertifika bir yıl geçerlidir.

Avrupa Ortak Diller Çerçeve Metni  Puan
C2 89-100
C1 71-88
B2 60-70
B1 50-59
A2 40-49
A1 0-39

Sınav ücreti 300 Türk Lirasıdır.