Ana içeriğe atla

ASBÜ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında yürütülmekte olan Türkçe öğretim çalışmaları birlikte düşünüldüğünde azımsanmayacak derecede büyük bir kitlenin yabancı dil olarak Türkçe öğrendiği görülmektedir. Dil öğretilen coğrafyanın genişliği ve hedef kitlenin büyüklüğü, Türkçe öğretimine yönelik öğretim programı, dil öğretim seti, ders materyali, sözlük, görsel-işitsel araçlar, saha uzmanı okutman, konunun teorik ve uygulama boyutunun araştırılması vb. pek çok gereksinimi de beraberinde getirmektedir. Özellikle yurt dışında Türkçe öğretimine ilişkin gereksinimlerin daha fazla olduğu söylenebilir.

Müstakil bilim alanı olarak henüz yeni sayılabilecek Yabancılara Türkçe Öğretimi disiplininin söz konusu gereksinimlere temel oluşturacak akademik yeterliliğe yeni ulaştığı görülmektedir. Bu doğrultuda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçları aşağıdaki gibidir:

  • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde eğitim dili Türkçe olan bölümlerde okuyacak burslu ve kendi imkânıyla gelen yabancı öğrenciler için Türkçe kursları düzenlemek,
  • Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanmak üzere nitelikli öğretim materyalleri geliştirmek ve bunları kullanıma sunmak,
  • Yabancılara Türkçe öğretimi disiplinine ilişkin akademik birikime katkıda bulunmak amacıyla konferans, sempozyum, çalıştay, panel gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,
  • Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanmak üzere profesyonel ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek,
  • Alandaki nitelikli uzman açığının kapanması adına eğitimcilerin eğitimi programları düzenlemek ve sertifika programları açmak,
  • Uluslararası öğrencilerin akademik gereksinimlerini karşılamak adına özel amaçlı Türkçe kursları düzenlemek.          

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.