Ana içeriğe atla

TÜRKÇE SEVİYE TESPİT SINAVI TARİHLERİ 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)tarafından ASBÜ’deki eğitim dili Türkçe olanbölümlerde eğitim alacak uluslararası öğrenciler için iki farklı tarihte ücretsiz Seviye Tespit Sınavı (STS) düzenlenecektir.

 

SINAV TARİHLERİ:

20 Eylül Pazartesi 2021, Saat: 10:00 / Sınıf: YDY Z-05

1 Ekim Cuma 2021, Saat: 10:00 / Sınıf: YDY Z-05

 

Derslerin Başlangıcı: 04.10.2021

Derslerin Bitişi: 10.06.2022

 

 

DATES FOR THE DETERMINATION EXAM OF THE TURKİSH LANGUAGE LEVEL

Ankara Social Sciences University (ASBU), Turkish Teaching Application and Research Center (TÖMER) will hold a free determination exam of the Turkish language level (STS) on two different dates for international students who will study in departments where the language of instruction is Turkish.

 

EXAM DATES:

Monday September 20, 2021, Time: 10: 00 / Class: YDY Z-05

Friday, October 1, 2021, Time: 10: 00 / Class: YDY Z-05

 

Start of lessons: 04.10.2021

End of lessons: 10.06.2022