Ana içeriğe atla

11

 

Kayıt: 20 Ağustos 2021 – 19 Eylül 2021


Başlangıç ve Bitiş: 20 Eylül 2021– 08 Ekim 2021


Program Ders Saati: Toplam 50 Saat (36 Saat Teorik, 14 Saat Uygulama), Dersler Zoom
uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir.


Devam Zorunluluğu: Program sonundaki sertifika sınavına girebilmek için derslerin
%80’ine devam zorunluluğu bulunmaktadır.

 

 •  Program kontenjanı sınırlıdır. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına 1 kişilik ücretsiz eğitim kontenjanı ayrılmıştır.

 
Programın Amacı Nedir?


Türkçe son yıllara artan bir şekilde gerek ikinci dil gerekse de yabancı dil olarak büyük ilgi
görmektedir. Buna karşın yabancılara Türkçe öğretmek üzere yetişmiş öğretici sayısı oldukça
azdır. Buna binaen programın amacı, katılımcıların yabancılara Türkçe öğretimi disiplinine
ilişkin bilgi ve becerisini artırmaktır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nın içeriğine
uygun şekilde alan uzmanları tarafından verilecek seminerlerle katılımcıların mesleki
gelişimleri desteklenecektir.
 
Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikası Ne İşe Yarar?


Bu sertifika;
Hâlihazırda pek çok kurum tarafından yürütülen projelerde yabancılara Türkçe öğretimine
yönelik bir istihdam fırsatında size öncelik sağlar,
Lisansüstü eğitim başvurularında adayın kendini farklı disiplinlerde geliştirdiğini belgeler,
Üniversiteler tarafından Türkçe Öğretim Merkezlerine (TÖMER) verilen akademik kadro
ilanlarında sertifika şartı varsa ilan şartını sağlamanıza yardımcı olur.
 
Not: Program ücreti KDV dâhil 900 Türk Lirası olup ASBÜ personeli, öğrencisi, eşi,
çocukları ve mezunlarına %20 indirim (720 Lira) uygulanır.


Teorik Dersler: Teorik dersler alan uzmanlarının vereceği seminerlerden oluşur. Söz konusu
seminer içeriklerinden program sonuna çevrim içi bir test sınavı yapılır. Adayların bu
sınavdan en az 70 alarak başarılı olması beklenir.


Uygulama Dersleri: Uygulama derslerini ders izleme, materyal hazırlama ve ders anlatımı
şeklinde gerçekleşir. Adayların bu materyal hazırlama ve ders anlatımından başarılı olması
beklenir ve bu dersler programda seminer veren öğretim elemanlarının moderatörlüğünde
yürütülür.

 

 • Belgelendirmek kaydıyla yabancılara Türkçe öğretimi alanında ders verme tecrübesine sahip olanlar uygulama derslerinden muaf sayılır.


Tarih ve Saat: 20 Eylül 2021– 08 Ekim 2021 arasında dersler hafta içi akşamları saat 18:00
ile 21:15 arasında gerçekleşecektir.

 

Seminerler


Prof. Dr. İsmail Çakır

 • Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri
 • Yabancı Dil Öğretim Teknikleri
 • Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme Süreci
 • Uygulama 3 saat

 

Prof. Dr. Mustafa Durmuş

 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğretici Yeterlikleri
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Temel Kavramlar

 

Dr. Erol Barın

 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Temel İlkeler
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisinin Geliştirilmesi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisinin Geliştirilmesi
 • Uygulama 3 saat

 

Dr. Umut Başar

 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Metin Kullanımı

 

Doç. Dr. Hakan Demiröz

 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürün Yeri
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözcük Öğretimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Drama Kullanımı
 • Uygulama 3 saat

 

Dr. Tuba Demirkol

 

 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Geri Bildirim Süreci
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ders Materyali Geliştirme
 • Uygulama 3 Saat

 

Dr. Önder Çangal

 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımı
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sınıf İçi ve Sınıf Dışı Etkinlikler
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisinin Geliştirilmesi
 • Uygulama 2 Saat

 


KAYIT


ASBÜ TÖMER’in resmî web sayfasında (https://tomer.asbu.edu.tr), yer alan “Kayıt”
sekmesinden “Sertifika Programı Kaydı” seçeneğine tıklayarak veya buradan Başvuru
Formunu
doldurarak kaydınızı yapabilirsiniz. Sorularınız için tomer@asbu.edu.tr e-posta
adresimiz aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz. Ön kaydı kabul edilen adaylara e-posta yoluyla
dönüş yapılacak ve kaydın kesinleşmesi için aşağıda verilen hesaba adayın kayıt ücretini
yatırması istenecektir.


 
Hesap Adı:


TR Hesap Adı: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
IBAN No: TR56 0001 2009 4110 0044 0000 27
 
Not: Açıklama kısmına “Sertifika Programı + Kursiyerin adı ve soyadını + T. C. kimlik
numarasını” yazınız. Taksitle ya da kredi kartıyla ödeme yapılamamaktadır.